For kristne kvinner med eget foretak!

NB! Best opplevelse får du ved å se siden på laptop.

  1. FORETAK SOM KALL. Lydiakvinner er et eksklusivt konsept for en liten gruppe kristne gründerkvinner. Dette er for deg som enten har eget firma, eller som er i prosess med å starte opp og vet at dette er en del av din tjeneste og kall. Du ønsker også at ditt foretak skal være en hovedkilde til inntekt.
  2. UTRUSTE KRISTNE GRUNDERE. Visjonen for Lydiakvinner er å utruste kristne kvinner som er bærere av en forretningsidé og som har troen som drivkraft i sitt liv. Hva ideen er, om det er en direkte forkynnende tjeneste eller ikke, er ikke viktig. Det kan være at du har en fysisk butikk, eller en nettbutikk av noe slag. Kanskje har du en forkynnertjeneste, coach/sjelesorg tjeneste, eller er forfatter, kunstner, musiker. Det kan til og med hende du jobber med teknologi. Det som er viktig er at du vil bruke tjenesten til å nå menneskers hjerter på den måten Gud viser deg. Du er i en fase på din reise hvor du har gitt din bedrift og ditt liv over til Gud, og ser den visjonen du bærer på som et verktøy for Herren. 
  3. FELLESSKAP OG RETNING. Du ser ideen og konseptet ditt ganske klart, men kjenner at du trenger litt drahjelp for å komme videre. Kanskje trenger du mer klarhet og retning på din ide, eller du er usikker på hvordan du skal nå de du er gitt å tjene. Kanskje trenger du hjelp til å se hvordan du kan få inntekter på din tjeneste, og kanskje kjenner du på ensomhet som kristen gründer og ønsker felleskap med andre Lydiakvinner. Da er du hjertelig velkommen til å bli med i dette coach- og mentorprogrammet på nett.
Untitled design-9

Hvem var Lydia?

Lydia var en driftig forretningskvinne som vi kan lese om i bibelen. Hun handlet med stoff farget i purpur. Hun hadde flyttet fra Lilleasia til Europa, kanskje for å utvikle virksomheten sin. Hun hadde mest sannsynlig  lært den vanskelige kunsten å farge stoff purpurrøde av fønikerne. Lydia gjorde suksess med sin bedrift, og hadde trolig ansatte. Iallfall kan vi lese at hun hadde tjenere.

Lydia søkte Gud og var med på bønnemøter sammen med jødiske kvinner ved elven Gangites. Der samlet kvinnene seg for å hente vann og vaske klær, men på sabbaten kom de sammen for å be. En sabbat ble annerledes. Paulus var på gjennomreise og en dag kom han til elvebredden og forkynte evangeliet. Herren åpnet Lydias hjerte, står det, og hun kom til tro på Jesus. Hun ble døpt og det gjorde også hennes tjenere. 

Huset til Lydia ble et samlingspunkt for husgrupper og kvinnegrupper og hun åpnet hjemmet sitt for reisende misjonærer. Paulus og Silas ba hun inntrengende om å ta imot hennes gjestfrihet. 

Dette kjennetegnet Lydia: Dyktig forretningskvinne med naturlig autoritet. Hun hadde et tjenersinn og brukte sine gaver og sin virksomhet til å velsigne. Og ikke minst var hun en kvinne som ga akt på Ordet. 

Kilder: Bibelen og Noreapastoren.

Dette får du i Lydiakvinner!

Coaching i små grupper.

Coaching på nett i små grupper på 3-4 personer. Det gir dobbel læring. Å lytte til andres prosess gir stor verdi samtidig som du får coachende spørsmål til din egen prosess. Det blir tilsammen 12 timer med gruppecoaching på nett fordelt på 6 samlinger ( 1 i uka). Vi tilpasser tidspunkt til gruppen.

Svar på dine spørsmål

Alle som blir med i dette coachingprogrammet får tilgang til en lukket fb gruppe hvor jeg vil svare på spørsmål dere måtte ha under hele coachingperioden. I Fb gruppen vil jeg være mentor og rådgiver i forhold til det å ta din visjon videre.

Finn gullet i din historie.

Å få klarhet i sitt budskap er veldig viktig når man ønsker å formidle på en ekte og troverdig måte hva som er ens tjeneste. Budskapet ditt er ofte knyttet til din egen historie, eller konkrete hendelser i din historie. Dette vil jeg undervise om i Fb gruppen og ta videre i gruppecoachingen.

Hvem er du satt til å tjene?

Å forstå hvem du er satt til å tjene vil gjøre det mye enklere å skape produkter og tjenester som virkelig kan betjene de du skal hjelpe. Noen ganger kan de du skal tjene være et speilbilde av deg selv før du etablerte ditt firma. Dette vil jeg undervise om i Fb gruppen og ta videre i gruppecoachingen.

Få klarhet i dine verdier.

Derom du skal jobbe og tjene på en måte som er bærekraftig er det viktig å kjenne sine verdier. Det kan oppleves som en skikkelig åpenbaring å få klarhet i verdiene sine og man skjønner mer av hva som gir energi og hva som tapper. Å kjenne verdiene dine vil også hjelpe deg å tegne rammene for hvordan du skal jobbe uten å bli utbrent.Dette vil jeg undervise om i Fb gruppen og ta videre i gruppecoachingen.

Fellesskap med andre.

Fellesskap og nettverking er veldig viktig når man jobber utenfor A4 boksen. Jesus sendte ofte ut to og to, og han knyttet oss sammen som et legeme. Dette kurskonseptet gir rom for å hjelpe hverandre og knytte kontakter. Lydia kvinner er et eksklusivt konsept for få personer av gangen. Konseptet vil kjøres 1-2 ganger i året.

IMG_1619 2

Kursholder: Tone Dalhaug.

Journalist, coach og forfatter som brenner for å se mennesker leve ut de drømmer og kall Gud har lagt i deres hjerte.

Jeg har selv gått en lang vei i å finne min hensikt. I mange år strevde jeg med å finne min plass. Jeg hadde flotte jobber, høy utdanning, men landet aldri. Var det noe galt med meg?

Den dagen min pappas reisekoffert hoppet ut av historien om meg og jeg hørte en tydelig stemme som sa: Tone, jeg skapte deg slik, jeg trenger også eventyrere i mitt rike, da falt ting på plass.

Noe av det jeg brenner for å få ut til verden er nettopp dette, at du også trengs i Guds rike. Der finnes en plass for deg og dine drømmer.

Min mann og jeg har blitt foreldre gjennom adopsjon og gjennom disse reisene halve jorda rundt har vi fått erfare Guds ledelse, kjent hans trofasthet og sett små og store mirakler langs veien. 

Det er så viktig at vi lever det livet Gud har for oss og ikke det verden forteller oss vi bør leve. Jeg er overbevist om at det viktigste vi kan gjøre som kristne er å ta på alvor det Gud har lagt i vårt hjerte.

Tone. 

Faglig bakgrunn: Utd. innen medievitenskap, religionsvitenskap og utviklingsstudier med master i Global Journalism. To coachutdanninger og mange års erfaring med kommunikasjon, og formidling. 

Programmet går over 10 uker. 

Uke 1. Få klarhet i ditt budskap. 1 undervisning i fb gruppen. Jobbe videre alene med ditt budskap.

Uke 2. Gruppecoaching på ditt budskap. 2 timer.

Uke 3. Hvem er du satt til å tjene? 1 undervisning i fb gruppen. Jobbe videre alene med å klargjøre målgruppen.

Uke 4. Gruppecoaching på hvem du er satt til å tjene. 2 timer.

Uke 5. Få klarhet i dine verdier. 1undervisning i fb gruppen. Jobbe videre alene med dine verdier.

Uke 6. Gruppecoaching på verdier. 2 timer.

Uke 7. Foredling. Jobb alene eller to og to denne uken. Dere får også pdf med spørsmål som vil hjelpe dere.

Uke 8-10. Hva trenger du? Hele 3 gruppecoachinger som avklarer og gir retning der du er.

I Fb gruppen: Jeg svarer på dine spørsmål gjennom hele programmet.

Banner landingssider (2880 x 1500 px)-9

Et levende fellesskap på nett.

Dette høres virkelig ut som noe jeg trenger. Fellesskap med likesinnede, coaching, muligheten til å spørre om det jeg lurer på og ikke minst få jobbe målrettet med min virksomhet over tid sammen med andre kristne gründerkvinner.

Prisen vil være 6500 kr. i neste runde.

Sett meg på venteliste